دفتر

ثبت‌نام به معنی قبول شرایط استفاده است.

فقط سه هزار تومان در ماه

می‌توانم قبل از خرید دفتر را آزمایش کنم؟

البته! تا زمانی که فقط بیست نوشته یا کمتر دارید می‌توانید رایگان از دفتر استفاده کنید.

پرداخت دفتر چه طور کار می‌کند؟

می‌توانید هزینهٔ دفتر را در دوره‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه و یک‌ساله پرداخت کنید. اشتراک سه‌ماهه ۹ هزار تومان، شش‌ماهه ۱۵ هزار تومان، و یک‌ساله ۲۷ هزار تومان است.

اگر پشیمان شوم چی؟

جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود! تا یک ماه پس از پرداخت می‌توانید پولتان را کامل پس بگیرید. (البته منهای کارمزد اندکی که بانک ممکن است برای انتقال پول دریافت کند.) برای این کار با hello@daftar.cc تماس بگیرید. ضمناً، هر وقت خواستید می‌توانید تمام نوشته‌هایتان را از دفتر دریافت کنید و حساب خود را حذف کنید.

سؤال دیگری دارم.

با hello@daftar.cc تماس بگیرید.