دفتر

حریم خصوصی

تمام نوشته‌ها و دفترچه‌های شما در دفتر متعلق به خود شما است.

هیچ کس جز خود شما نوشته‌ها و دفترچه‌هایتان را نمی‌بیند.

اطلاعات شما به هیچ شخص یا سازمان دیگری فروخته نمی‌شود.

هر زمان که خواستید می‌توانید تمام اطلاعاتتان را از دفتر خارج کنید.

جمع‌آوری اطلاعات

در دفتر از ابزارهای Segment.io‏، MixPanel‏، Keen IO‏، Intercom، و GoSquared برای شناخت بهتر بازدیدکنندگان استفاده می‌شود. این ابزارها و اطلاعاتی که جمع می‌کنند تنها برای شناخت رفتار کلی بازدیدکنندگان وبسایت و شناسایی اشکالات فنی استفاده می‌شوند.