دفتر

مرتب کردن دستی نوشته‌ها

تا به حال نوشته‌ها در دفتر بر حسب زمان آخرین تغییرشان مرتب می‌شده‌اند. اگر یک نوشتهٔ جدید می‌نوشتید یا یکی از نوشته‌هایتان را تغییر می‌دادید به بالای فهرست می‌آمد.

دیگر این طور نیست. حالا ترتیب نوشته‌ها را خودتان تعیین می‌کنید. می‌توانید با موس نوشته‌ها را بگیرید و بالا و پایین ببرید و در جایی که می‌خواهید باشند قرار دهید، درست همان طور که با دفترچه‌ها می‌توانید این کار را بکنید.

البته نوشته‌های جدید همچنان در بالای فهرست ساخته می‌شوند.

نوشتهٔ مصطفی حاجی‌زاده — یک‌شنبه، ده آذر ۱۳۹۲