دفتر

تغییراتی در نسخهٔ آزمایشی دفتر

بعد از مدتی فکر کردن شکل جدیدی برای استفادهٔ آزمایشی کاربران جدید دفتر انتخاب کردم: تا به حال این طور بود که از زمان ثبت‌نام یک ماه کار با دفتر رایگان بود و بعد از آن باید مشترک می‌شدید. عدهٔ زیادی فقط ثبت‌نام می‌کنند و در ماه اول چندان استفاده نمی‌کنند. زمانی ممکن بود دوباره به یاد دفتر و استفاده ازش بیفتند که فرصت استفادهٔ آزمایشی‌شان تمام شده.

حالا استفادهٔ رایگان از دفتر محدودیت زمانی ندارد: تا زمانی که تعداد نوشته‌هایتان بیست یا کمتر است می‌توانید رایگان از دفتر استفاده کنید. به نظرم این معقول‌تر است: فقط زمانی که در استفاده از دفتر جدی می‌شوید نیاز به پرداخت دارید. برای بعضی ممکن است ماه‌ها طول بکشد که به این تعداد نوشته برسند و در آن مدت دفتر برایشان کاملاً رایگان است.

نوشتهٔ مصطفی حاجی‌زاده — یک‌شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۳