دفتر

درباره

دفتر یک نرم‌افزار نوشتن تحت وب است.

دفتر توسط مصطفی حاجی‌زاده اداره می‌شود و حقوق و مسؤولیت‌های قانونی آن هم مربوط به مصطفی حاجی‌زاده به صورت یک شخصیت حقیقی است.