دفتر

همه چیز را بنویس.

دفتر جای مطمئنی برای همهٔ یادداشت‌ها و اندیشه‌ها است: از یک اسم ساده که نمی‌خواهی فراموش کنی تا یک مقالهٔ بلند، از یک نوشته تا هزاران نوشته. دفتر خیلی خیلی سریع است، طراحی ساده و زیبایی دارد، و کمک می‌کند ذهنت را خلوت کنی و منظم‌تر زندگی کنی.